martes, 21 de septiembre de 2010

Classificació Internacional del OMS de la discapacitatLa Classificació Internacional del funcionament, de la discapacitat i de la salut és la classificació internacional aprovada per la Organització Mundial de la Salut per a classificar els diferents graus de discapacitat. Aprovada l'any 1980, la classificació internacional de les deficiències, discapacitats i minusvalideses (CIMMD) proposava les següents definicions:

* deficiència: pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica.
* discapacitat: restricció o absència de realitzar una activitat dins el marge que es considera normal per un ésser humà.
* minusvalidesa: situacio desavantatjosa per a un individu determinat, que limita o impedeix portar un rol que és normal en el seu cas.

L'any 1993, l'OMS decideix iniciar un procés de revisió d'aquesta classificació a conseqüència d'un canvi en el paradigma de la Medicina. Concretament, l'organització mèdica volia establir un llenguatge comú, incorporar un sistema de codificació, aplicar el model biopsicosocial, tenir present la universalitat de la discapacitat i incorporar una terminologia neutral. Després de varis borradors, el maig de 2001 la OMS, durant la celebració de 54a assemblea mundial de salut a Ginebra (Suïssa) es va aprovar una nova Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF) amb un llenguatge estandarditzat, fiable i aplicable transculturalment, que permetia descriure el funcionament humà i la discapacitat usant un llenguatge positiu i una visió universal i enfatitzant que les problemàtiques són el resultat de la interacció de les característiques de l'individu amb l'entorn.

El CIF es composa per 4 escales:

  • Funcions corporals (prové de l'escala de deficiències del CIMMD)
  • Estructures corporals (prové de l'escala de deficiències del CIMMD)
  • Factors ambientals (Barreja factors contextuals amb factors personals)
  • Activitats i participació i factors culturals

Val a dir que la CIF, utilitza els qualificadors per descriure els estats relacionats amb la salut, que a la CIMMD es coneixia com a conseqüències de la malaltia. Un qualificador que descriu un ítem determinat, determna la pèrdua del funcionament que recull aquell ítem en qüestió a excepció dels qualificadors de l'escala ambiental.

Un conjunt de qualificadors conformen un constructe, els quals s'apliquen a cada una de les escales o components de la CIF.

Per tenir una informació més detallada, a l'assignatura de Bases Pedagògiques de l'Educació Especial de 3r de magisteri a Blanquerna (curs 2010-211), s'ha proposat la lectura de l'article publicat al novembre del 2001 per Carlos Egea García (pedagog) i Alicia Sarabia Sanchez (treballadora social) Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad.

SÍNTESI DE L'ARTICLE

Arran d'un treball col.laboratiu de posada en comú entre Cristina Oliveira, Ferran Casanova i Jordi Bermúdez, s'està portant a terme una síntesi de l'article anterior que podeu visualitzar en línia aquí.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

IMAGINE

Comentari del vídeo “Imagine”

Uns dels capítols de la sèrie nord-americana Glee, recentment premiada als Glaad Media Adwards, ens ofereix aquest fragment de vídeo on uns sordmuts preparen un cor amb la cançó Imagine de J.Lennon. El transfons que personalment he copsat està molt relacionat amb l’eix central d’aquesta assignatura, la diversitat.

Primerament, el fet que la discapacitat auditiva no sigui una barrera per gaudir del sentiment que provoca una cançó com aquesta, és un punt de partida trencador a la nostra societat plena de limitacions . Després, la incorporació d’altres persones, alguns d’ells amb alguna discapacitat física o intel·lectual, genera un ambient en el que ens arriba un missatge subliminal que ens mostra com persones diferents poden arribar al mateix gaudi, cadascuna fent servir les seves capacitats i estratègies, construint una situació d’enriquiment mutu en la que tots mostren el que saben fer, i aprenen del que fan els altres.

També trobo que la cançó, Imagine (1971), està molt ben escollida, ja que és un tema inspirat en l’esperança de Lennon en arribar a la pau mundial, a una convivència d’equitat entre tots els homes. Aquest missatge unificador i valoratiu de l’ésser humà, enriqueix encara més les imatges del vídeo.

Conclusions

A part del caràcter melòdic i emotiu que aquest vídeo provoca, personalment i com a futur mestre m’aporta claredat al concepte de diversitat, entès com a pluralitat d’opinions, cultures, races, lingüística, etc.

Gràcies a aquesta interacció amb persones diferents ens anem enriquint, obrim les nostres ments, i ens ajuda a tenir un major sentit crític i a veure les coses de manera diferent, no amb una única visió.

A més, trobo que el missatge del vídeo està molt potenciat pel fet d’estar vehiculat per la música, perquè la diversitat és una expressió que es fa molt visible en l’art, on l’interior de la persona troba un camí per mostrar-se i, gràcies a això, enriqueix la cultura i el món.

En definitiva, aquest vídeo em mostra una bona “radiografia” de com la inclusivitat aporta un enriquiment afegit als processos d’aprenentatge, en contra de la normalització que al llarg de molts anys ha cercat la nostra escola.


Jordi Bermúdez Martos

Presentació del Blog


"...La unitat és la varietat, y la varietat dins la unitat és la llei suprema de l'univers..."

Isaac Newton


Aquest blog pretèn recollir els materials audiovisuals, imatges i publicacions que han de servir de suport per enriquir l'assignatura de BASES PSICOPEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL, cursada a 3r de magisteri a la FPCEEB de la Universitat Ramon Llull.
Qualsevol aportació, recomanació, referència de nous materials o comentaris per millorar el blog, serà sempre benvinguda.

Jordi Bermúdez Martos